Behandling av overgangsplager

Kan overgangsalder behandles?

Innholdet er godkjent av Viatris Medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk 20200210T000000

Hormonbehandling (HRT) er den vanligste behandlingen ved overgangsplager.1 Det er den mest effektive behandlingen av vasomotoriske symptomer og skjør vaginal slimhinne ved menopause.1 Det finnes også ikke-hormonelle behandlinger som lindrer symptomene ved overgangsalder.3

Behandling har som mål å gi lindring for symptomene.1 Hormonbehandling er den mest effektive behandlingen av vasomotoriske symptomer i overgangsalderen og bør vurderes når symptomene er plagsomme.1-3

 • Den vanligste behandlingen for symptomer ved overgangsalder er hormonbehandling (HRT) , som består av østrogen alene eller østrogen i kombinasjon med progesteron for å erstatte reduksjonen i hormonnivået som skjer ved overgangsalder.1
 • Andre behandlingsmetoder:

Er det trygt å bruke hormonbehandling?

Retningslinjer fra «The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)» fastslår at hormonbehandling ( HRT ) er effektivt og bør anbefales til kvinner med symptomer på overgangsalder.3 Fordeler og ulemper må diskuteres før behandlingen igangsettes.3 HRT er ikke anbefalt for kvinner som har eller har hatt brystkreft.3 HRT er effektiv i behandlingen av symptomer i overgangsalderen, særlig hetetokter og nattesvette/svettebyger.3

Hvilke helsemessige hensyn bør du ta før du starter med behandling av overgangsplager?

Rådgivning til kvinner i overgangsalderen bør inneholde råd om røykestopp og alkoholbruk.1 Fordelene og ulempene med HRT varierer fra kvinne til kvinne i forhold til de ulike fasene av overgangsalderen hun er i.1 Behandlingen bør skreddersys for best mulig behandling. Kvinner i overgangsalderen bør bli vurdert i forhold til risiko for osteoporose, hjertesykdommer og brystkreft.4 Allerede eksisterende risikofaktorer som hypertensjon (høyt blodtrykk), glukoseintoleranse (diabetes-risiko) og dyslipidemi (kolesterolverdier) bør avdekkes og behandles.1,4

I tillegg bør man gi råd om hvordan opprettholde en sunn livsstil med sunt kosthold og tilstrekkelig trening for å minske risikofaktorene for hjertesykdommer.1 Det kan være med på å redusere sykdom og dødelighet ved hjerte-karsykdom og dermed gi bedre livskvalitet.1 Adekvat inntak av vitamin D og kalsium kan bidra til å minske bentap og redusere risikoen for benbrudd.2 Spesielle røntgenundersøkelser er anbefalt for å måle bentettheten og evaluere risikoen for osteoporose.1,2

Hva er risikoen ved hormonbehandling?

Nytte- og risikoforholdet knyttet til hormonbehandling er forskjellig fra kvinner i overgangsalderen sammenlignet med eldre kvinner.2 HRT kan øke risikoen for brystkreft.2 Det er rapportert at HRT som inneholder østrogen og progesteron i form av dydrogesteron, har en signifikant lavere risiko for brystkreft sammenlignet med HRT som inneholder andre progesteroner.5

HRT kan øke risikoen for venøs tromboembolisme, som inkluderer blodpropp i bena (dyp venetrombose) og blodpropp i lungene (lunge emboli).6 Østrogenplaster gir en lavere risiko for blodpropp, og anbefales hos de som har risiko for å få blodpropp.7

Imidlertid har enkelte studier vist at bruk av HRT som inneholder østradiol og dydrogesteron over kortere tid, ikke er forbundet med en økt risiko for trombotiske hjerneslag, hjerteinfarkt eller venøs tromboembolisme (blodpropp i kroppens dype vener).8

Ikke-hormonell behandling av overgangsalder

Ikke-hormonell behandling av vasomotoriske symptomer, inkluderer selektive serotonin-reopptakhemmere (SSRI),7 serotonin noradrenalin-reopptakhemmere (SNRI),7 antiepileptika som gabapentin og alfa-adrenerge agonister.9 Isoflavoner som er kjemisk fremstilt eller utvunnet fra soyabønner, kan også ha god effekt på symptomer som for eksempel hetetokter.10

Vaginale symptomer kan behandles med vaginale fuktighetskremer/geler og smøremidler (f.eks. ulike fuktighetskremer/geler, hyaluronsyre-baserte produkter).1,2 Livsstilsendringer som sunt kosthold og moderat trening hjelper å lindre symptomene ved overgangsalder.11 Yoga som inkluderer, stretching, balansetrening, styrking av kjernemuskulatur, meditasjon og pusteøvelser kan lindre psykologiske symptomer ved overgangsalder.12

 • Kilder

  1. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause (New York, NY). 2017 Jul;24(7):728-753.
  2. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
  3. Treating menopausal symptoms. NICE. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng23/ifp/chapter/Treating-menopausal-symptoms. Accessed on Nov 22, 2018.
  4. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A et al. Treatment of symptoms of the menopause: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Nov 1;100:3975-4011.
  5. Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F et al. Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat 2008;107(1):103–111.
  6. Bińkowska M. Menopausal hormone therapy and venous thromboembolism. Prz Menopauzalny. 2014 Oct;13(5):267-72.
  7. Roberts H. Managing the menopause. BMJ. 2007 Apr;334:736-41.
  8. Schneider C, Jick SS, Meier CR. Risk of cardiovascular outcomes in users of estradiol/dydrogesterone or other HRT preparations. Climacteric 2009 Oct;12:445–53
  9. Rossmanith WG, Ruebberdt W. What causes hot flushes? The neuroendocrine origin of vasomotor symptoms in the menopause. Gynecol Endocrinol. 2009 Jan 1;25(5):303-14.
  10. Taku K, Melby MK, Kronenberg F, Kurzer MS, Messina M. Extracted or synthesized soybean isoflavones reduce menopausal hot flash frequency and severity: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause. 2012;19(7):776-90
  11. Polotsky H, Polotsky A. Metabolic implications of menopause. Semin Reprod Med. 2010 Sep;28(5):426-34.
  12. Newton KM, Reed SD, Guthrie KA et al. Efficacy of yoga for vasomotor symptoms: a randomized controlled trial. Menopause. 2014 Apr;21(4):339-46.

Kosthold i overgangsalderen

Kosthold spiller en viktig rolle for å redusere symptomer i overgangsalderen. Les mer om kosthold her.

Menopause

Menopausen inntreffer når menstruasjonen opphører, normalt i alderen 45 til 55 år. Menopause tidspunktet fastsettes når menstruasjonen har uteblitt i minst 12 måneder. Les mer om Menopause.