Behandling av overgangsplager

Kan overgangsalder behandles?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Hormonbehandling (HRT) er den vanligste behandlingen ved overgangsplager,1 og er den mest effektive behandlingen av vasomotoriske symptomer (hetetokter, nattesvette, søvnproblemer, humørsvingninger, vektøkning, nedstemthet) og skjør vaginal slimhinne, ved menopause.1 Det finnes også ikke-hormonelle behandlinger som lindrer symptomene ved overgangsalder.3

Behandling har som mål å gi lindring for symptomene,1 og bør vurderes dersom symptomene er plagsomme.1-3

 • Den vanligste behandlingen for symptomer ved overgangsalder er hormonbehandling (HRT), som består av østrogen alene, eller østrogen i kombinasjon med progesteron, for å erstatte reduksjonen i hormonnivået som oppstår ved overgangsalder.1
 • Andre tiltak:
  • Livsstilsendringer

Er det trygt å bruke hormonbehandling?

Legen din må gjøre en vurdering av hvilken behandling som er best egnet for deg ved overgangsplager. Fordeler og ulemper må diskuteres før behandlingen igangsettes.3 HRT er ikke anbefalt for kvinner som har, eller har hatt brystkreft.3 HRT er effektiv i behandlingen av symptomer i overgangsalderen, særlig hetetokter og nattesvette/svettebyger.3

 • Kilder

  1. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause (New York, NY). 2017 Jul;24(7):728-753.
  2. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
  3. Treating menopausal symptoms. NICE. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng23/ifp/chapter/Treating-menopausal-symptoms. Accessed on Nov 22, 2018.

Kosthold i overgangsalderen

Kosthold spiller en viktig rolle for å redusere symptomer i overgangsalderen. Les mer om kosthold her.

Menopause

Menopausen inntreffer når menstruasjonen opphører, normalt i alderen 45 til 55 år. Menopause tidspunktet fastsettes når menstruasjonen har uteblitt i minst 12 måneder. Les mer om Menopause.