Er vaginal blødning normalt i overgangsalderen?

Er det vanlig med blødninger i overgangsalderen?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Menstruasjonsblødninger i løpet av overgangsalderen kan være svært uregelmessige på grunn av varierende hormonnivåer.1,2 Unormal blødning fra livmoren i overgangsalderen og postmenopausalt bør utredes. I overgangsalderen kan man oppleve vaginal blødning med varighet fra en dag opptil en uke.1,2

Postmenopausale kvinner skal normalt ikke ha blødninger etter menopause, fordi menopause defineres som et permanent opphør av menstruasjonen i 12 påfølgende måneder. Ved blødning postmenopausalt bør man oppsøke lege.1,2

Årsaker til blødninger etter menopausen

Når eggstokkene blir gamle fører det til en reduksjon i kvalitet og kvantitet av eggposer (follikler), og endringene i hormonnivået påvirker lengden og hyppigheten av menstruasjonssyklus. Uregelmessig menstruasjon oppstår i perimenopausen, som starter to til åtte år før menopausen, og varer inntil ett år etter siste menstruasjon.3 I perimenopausen får man typisk kortere og uregelmessige menstruasjonssykler.3 Sykluser, uten eggløsning i overgangsalderen fører til uregelmessig sykluslengde, og gir ofte liten eller ingen blødning. Overvekt eller muskelknuter i livmoren gir imidlertid kraftigere blødning.

Det kan være andre årsaker til blødning etter menopause, dette bør utredes av lege.

Når skal du oppsøke lege?

Ved blødning i tidlig overgangsalder (perimenopausen): Kvinner med unormale vaginale blødninger som vurderer hormonbehandling bør kontakte lege for råd før oppstart av behandling.3

Kvinner i postmenopausen som ikke tar hormontilskudd: kvinner som har blødninger i postmenopausen bør oppsøke lege for utredning.3

Blødning er forventet hos kvinner som bruker syklisk, sekvensiell hormonbehandling for overgangsplager: Dersom blødningen ikke kommer på det forventede tidspunktet eller den er uforutsigbar eller kraftig, bør lege kontaktes.3

Bruker man kontinuerlig kombinasjonsbehandling med hormoner skal man ikke få en menstruasjonslignende blødning. Kvinner bør oppsøke en gynekolog hvis de fortsatt har blødning etter 6 måneders hormonbehandling.3

Diagnostisering, tester og undersøkelser ved blødninger i menopausen

Kvinner i 55 års-alderen som opplever menopausal blødning bør ikke vente lengre enn 2 uker før de oppsøker lege. En gynekolog kan utføre nødvendige undersøkelser for å finne årsaken og deretter igangsette nødvendig utredning/behandling.4

  • Kilder

    1. Damle RP, Dravid NV, Suryawanshi KH, Gadre AS, Bagale PS, Ahire N. Clinicopathological spectrum of endometrial changes in perimenopausal and post-menopausal abnormal uterine bleeding: a 2 years study. J Clin Diag Res. 2013 Dec;7(12):2774-6.
    2. Voorhis BJV, Santoro N, Harlow S, Crawford SL, Randolph J. The relationship of bleeding patterns to daily reproductive hormones in women approaching menopause. Obstet Gynecol. 2008 Jul;112(1):101-8.
    3. Freeman EW, Sammel MD, Gracia CR, Kapoor S, Lin H, Liu L, Nelson DB. Follicular phase hormone levels and menstrual bleeding status in the approach to menopause. Fertil Steril. 2005 Feb;83(2):383-92.
    4. Postmenopausal bleeding. Menopause.org. Available at: https://www.menopause.org.au/hp/nams-2017/1046-postmenopausal-bleeding. Accessed on Nov 14, 2018.

Behandling av overgangsplager

Behandling har som mål å lindre symptomer og forbedre livskvalitet. Les mer om Behandling.