Er vaginal blødning normalt i overgangsalderen?

Er det vanlig med blødninger i overgangsalderen?

Innholdet er godkjent av Viatris Medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk 20200210T000000

Menstruasjonsblødninger i løpet av overgangsalderen kan være svært uregelmessige på grunn av varierende hormonnivåer.1,2 Unormal blødning fra livmoren i overgangsalderen og postmenopausalt bør utredes. I overgangsalderen kan man oppleve vaginal blødning med varighet fra en dag opptil en uke.1,2

Postmenopausale kvinner skal normalt ikke ha blødninger etter menopause fordi menopause defineres som et permanent opphør av menstruasjonen i 12 påfølgende måneder. Blødning postmenopausalt bør indikere at man skal oppsøke lege.1,2

Årsaker til blødninger etter menopausen

Når eggstokkene blir gamle fører det til en reduksjon i kvalitet og kvantitet av eggposer (follikler) og endringene i hormonnivået påvirker lengden og hyppigheten av menstruasjonssyklus. Uregelmessig menstruasjon oppstår i perimenopausen som starter to til åtte år før menopausen og varer inntil ett år etter siste menstruasjon.3 I perimenopausen får man typisk kortere og uregelmessige menstruasjonssykler.3 Sykluser uten eggløsning i overgangsalderen fører til uregelmessig sykluslengde og gir ofte liten eller ingen blødning. Overvekt eller muskelknuter i livmoren gir imidlertid kraftigere blødning. Tidlig i perimenopausen er intervallene mellom menstruasjonsykluser kortere, og senere i perioden er de lengre.2

Årsaker til blødninger etter menopausen kan være:1

Ulike kreftformer:

 • Livmorhalskreft
 • Livmorslimhinnekreft
 • Kreft i skjeden
 • Eggstokkreft

Infeksjoner:

 • I livmorhalsen
 • I livmorslimhinnen
 • Betennelse i bekkenet
 • Gonore

Andre sykdomstilstander i livmoren:

 • Adenomyose (godartet sykdom i kjertler i livmorslimhinnen i livmorveggen)
 • Polypper i livmorhalsen
 • Muskelknuter i livmoren
 • Polypper i livmoren

Årsaker til postmenopausal blødning:

 • Fortynnet livmorslimhinne (endometrial atrofi) eller slimhinne i skjeden (vaginal atrofi)
 • Medisiner, for eksempel hormonbehandling og tamoxifen
 • Muskelknuter i livmoren
 • Polypper i livmoren
 • Kreft i livmorhalsen eller skjeden
 • Kreft i livmoren
 • Fortykket livmorslimhinne

Vaginal blødning er det vanligste symptomet på kreft i livmorslimhinnen hos postmenopausale kvinner.2 Avhengig av risikofaktorene kan 1 til 14 % av kvinner med postmenopausal blødning ha livmorkreft.2

Når skal du oppsøke lege?

Ved blødning i tidlig overgangsalder (perimenopausen): Kvinner med unormale vaginale blødninger som vurderer hormonbehandling bør kontakte lege for råd før oppstart av behandling.3

Kvinner i postmenopausen som ikke tar hormontilskudd: kvinner som har blødninger i postmenopausen bør oppsøke lege for utredning.3

Blødning er forventet hos kvinner som bruker syklisk, sekvensiell hormonbehandling for overgangsplager: Dersom blødningen ikke kommer på det forventede tidspunktet eller den er uforutsigbar eller kraftig, bør lege kontaktes.3

Bruker man kontinuerlig kombinasjonsbehandling med hormoner skal man ikke få en menstruasjonslignende blødning. Kvinner bør oppsøke en gynekolog hvis de fortsatt har blødning etter 6 måneders hormonbehandling.3

Diagnostisering, tester og undersøkelser ved blødninger i menopausen

Kvinner i 55 års-alderen som opplever menopausal blødning bør ikke vente lengere enn 2 uker før de oppsøker lege. En gynekolog kan utføre nødvendige undersøkelser for å finne årsaken og deretter igangsette nødvendig utredning/behandling.4

Ultralyd av livmoren er førstevalg og kan avdekke om blødningen skyldes tilstander i livmoren, som for eksempel polypper, muskelknuter, hyperplasi fortykket livmorslimhinne, livmorvegg eller kreft. 3-6 Hvis man med ultralyd finner at livmorslimhinnen er tykkere enn 4 mm vil spesialisten ta en biopsi.3-6

Biopsi: fjerne en mindre mengde vev fra livmoren som sendes til patologisk laboratorium for undersøkelse.3-6

Hysteroskopi: dersom blødningen fortsetter til tross for at biopsien ser normal ut, kan spesialisten foreslå hysteroskopi. Det er en undersøkelse hvor man kan se livmorhulen og avdekke eventuelle bindevevsknuter eller polypper som kan behandles eller fjernes.3-6

Håndtering av blødning i menopausen

Ved mistanke om kreftlesjon skal denne fjernes kirurgisk. Dersom funnene er godartede og pasienten er i hormonbehandling, er det anbefalt å justere dosen eller endre behandlingen.5 Normalt endrer gynekologen dosen av progestogen-komponenten i hormonbehandlingen eller endrer forholdet mellom mengde østrogen og progestogen ved behandling av blødningsforstyrrelser i overgangsalderen.5

Kirurgisk behandling anbefales vanligvis ved kreft og lokale lesjoner som forårsaker blødning. Kvinner som har kraftig eller vanskelig håndterbar blødning uten kjent årsak, kan bli rådet til å fjerne livmoren. Etter fjerning av livmor får kvinnen bare østrogen som hormonbehandling.5

Behandling av overgangsplager

Behandling har som mål å lindre symptomer og forbedre livskvalitet. Les mer om Behandling.