Hva er hetetokter?

Hva er hetetokter?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Hetetokter beskrives som en plutselig økning i kroppstemperatur og forekommer oftest hos kvinner i overgangsalderen. Varigheten på hetetoktene kan variere fra kvinne til kvinne.1-3

Hetetokter er blant de vanligste tidlige symptomene forbundet med overgangsalder og beskrives som en plutselig økning i kroppstemperatur. Kroppen reagerer med å svette, en blir rød i ansiktet, etterfulgt av et plutselig fall i kroppstemperatur slik at man blir kald. Hetetokter er også forbundet med økt hjerterytme, som oppstår på grunn av den plutselige økningen i kroppstemperatur.1-4

Årsaker til hetetokter

Hetetokter i forbindelse med menopausen oppstår normalt i overgangsalderen. Det er en økning i nivået av follikkelstimulerende hormon (FSH), og en reduksjon i østrogennivå. Redusert produksjon av østrogen kan trolig være hovedårsaken til temperatursvingninger i kroppen og hetetokter. Hetetokter er et av de første symptomene på overgangsalderen.1-4

Hvor lenge varer hetetoktene?

Varigheten på hetetoktene er forskjellig fra kvinne til kvinne. De kan ha en varighet på ett til fem minutter, og oppstå en eller flere ganger i løpet av en dag. Noen får hetetokter på dagtid, mens andre får hetetokter om natten.1-4

Når kan du forvente å få hetetokter?

Hetetoktene kan oppstå noen få år eller måneder før menopausen. Noen kvinner opplever å få de i 40-årsalderen, mens andre får de noen måneder før menopausen. Hetetokt-perioden kan vare fra noen måneder til noen år, etter menopausen.1-4

Hva trigger/utløser hetetoktene?

Selv om hetetokter er utløst av hormonelle endringer i kroppen, kan de blant annet trigges av:1-3

  • Koffein
  • Stress/anspenthet
  • Ukomfortable og trange klær
  • Alkoholinntak
  • Røyking
  • Sterk mat
  • Mat som inneholder glutamat
  • Enkelte medisiner
  • Feber

Hvordan behandle hetetokter

Ikke alle kvinner har behov for behandling av hetetoktene. En sunn livsstil kan bidra til symptomlindring. Dersom hetetoktene blir for plagsomme og det går ut over livskvaliteten, bør man oppsøke fastlegen eller en gynekolog for å få hjelp.5

Hormonbehandling (HRT) er den vanligste behandlingen mot hetetokter.5 Hormonbehandling forebygger hetetokter og kan være med på å lindre andre overgangsplager. Likevel er det viktig å vurdere nytte og risiko før man starter på hormonbehandling.5

Forebygging av hetetokter

Ettersom de fleste kvinner får hetetokter i overgangsalderen, er de vanskelig å forhindre. Likevel kan livsstilsendringer, behagelige klær, mindre stress, regelmessig trening, redusert alkohol- og koffeininntak, samt å stumpe røyken være til god hjelp. Dersom det er andre underliggende årsaker til hetetoktene, bør man oppsøke fastlege eller gynekolog. Videre kan det hjelpe å ha en lavere innetemperatur, unngå for varm dusj og ta i bruk kuldepakker for midlertidig symptomlindring.1.4

Regelmessig trim som gåturer, jogging, svømming og dansing kan være med på å redusere omfanget av hetetoktene.1-4

Behandling av overgangsplager

Behandling har som mål å lindre symptomer og forbedre livskvalitet. Les mer om Behandling.