Humørsvingninger i overgangsalderen

Er humørsvingninger vanlig i overgangsalderen?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Kvinner i overgangsalderen kan ha psykiske symptomer som humørsvingninger, angst og irritabilitet, som følge av fall i østrogennivået.

I løpet av overgangsalderen, hovedsakelig i perimenopausen, er humørsvingninger vanlig. Humørsvingninger kan gjøre kvinnen irritabel. Menopausale kvinner kan være ekstremt lei seg, føle seg tomme og irritable, eller veksle mellom å være nedstemt og ekstremt glad (mani). Humørsvingningene er også relatert til søvnproblemene på grunn av hetetokter.1

Årsaker til humørsvingninger i overgangsalderen

Humørsvingninger og nedstemthet i overgangsalderen er sekundære symptomer, i forhold til hetetokter og nattsvette. Disse symptomene kan føre til søvnproblemer og irritasjon, som igjen påvirker livskvaliteten. Man tror humørsvingninger i overgangsalderen er relatert til svingningene i hormonnivåene. Østrogen er et hormon fra eggstokkene som har positiv effekt på humøret, og dermed kan fall i østrogen føre til humørendringer og bekymringer.2

Andre årsaker til humørsvingninger hos kvinner i overgangsalderen

Humørsvingninger hos kvinner er også påvirket av:

 • Hetetokter
 • Nattsvette
 • Arvelig disposisjon for depresjon
 • Stress
 • Kroppsmasseindeks (BMI)
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Røyking
 • Mangel på fysisk aktivitet
 • Negativt syn på overgangsalder og aldring3

Hva karakteriserer humørsvingninger i overgangsalderen?

Humørsvingninger kommer primært av hormonelle endringer i overgangsalderen. Selv om risikoen for depresjon er høyere i overgangsalderen, må humørsvingninger ikke forveksles med depresjon. Depresjon forbindes med lengre perioder med nedstemthet, rundt to uker eller mer.4

Symptomer på nedstemthet kan være:

 • Å føle seg trist
 • Engstelse
 • Panikkanfall
 • Økte bekymringer
 • Økende tretthet
 • Lavere selvtillit
 • Frustrasjon
 • Følelse av sinne

Kjennetegn på nedstemthet i overgangsalderen

Nedstemthet kan komme både i form av fysiske og psykiske symptomer. De fysiske symptomene kan være:5

 • Økt hjerterytme
 • Hjertebank
 • Føle seg kvalm og dårlig
 • Smerter i brystregionen
 • Hodepine
 • Overdreven svetting
 • Redusert appetitt
 • Generell svakhet

Behandling av humørsvingninger i overgangsalderen

 • Hormonbehandling (HRT): Østrogenbehandling er effektivt for å forbedre og stabilisere humøret. Østrogen og progesteron blir brukt i behandlingen av kvinner som har livmor. Kvinner uten livmor behandles kun med østrogen.6

 • Konvensjonell antidepressiva som serotoninholdige midler, er effektive i behandlingen av humørsvingninger.8

 • Ikke-farmakologisk behandling som avslapningsteknikker og trening er også anbefalt, da humørsvingninger i overgangsalderen påvirkes av psykososiale faktorer.8

Behandling av overgangsplager

Behandling har som mål å lindre symptomer og forbedre livskvalitet. Les mer om Behandling.