Humørsvingninger i overgangsalderen

Er humørsvingninger vanlig i overgangsalderen?

Innholdet er godkjent av Viatris Medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk 20200210T000000

Kvinner i overgangsalderen kan ha psykiske symptomer som humørsvingninger, angst og irritabilitet som følge av fall i østrogennivået.

I løpet av overgangsalderen, hovedsakelig i perimenopausen, er humørsvingninger vanlig. Humørsvingninger kan gjøre kvinnen irritabel. Menopausale kvinner kan være ekstremt lei seg, føle seg tomme og irritable eller veksle mellom å være nedstemt og ekstremt glad (mani). Humørsvingningene er også relatert til søvnproblemene på grunn av hetetokter.1

Årsaker til humørsvingninger i overgangsalderen

Humørsvingninger og nedstemthet i overgangsalderen er sekundære symptomer i forhold til hetetokter og nattsvette. Disse symptomene kan føre til søvnproblemer og irritasjon som igjen påvirker livskvaliteten. Man tror humørsvingninger i overgangsalderen er relatert til svingningene i hormonnivåene. Østrogen er et hormon fra eggstokkene som har positiv effekt på humøret, og dermed kan fall i østrogen føre til humørendringer og bekymringer.2

Andre årsaker til humørsvingninger hos kvinner i overgangsalderen

Humørsvingninger hos kvinner er også påvirket av:

 • Hetetokter
 • Nattsvette
 • Arvelig disposisjon for depresjon
 • Stress
 • Kroppsmasseindeks (BMI)
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Røyking
 • Mangel på fysisk aktivitet
 • Negativt syn på overgangsalder og aldring3

Hva karakteriserer humørsvingninger i overgangsalderen?

Humørsvingninger kommer primært av hormonelle endringer i overgangsalderen. Selv om risikoen for depresjon er høyere i overgangsalderen, må humørsvingninger ikke forveksles med depresjon. Depresjon forbindes med lengre perioder med nedstemthet, rundt to uker eller mer.4

Symptomer på nedstemthet kan være:

 • Å føle seg trist
 • Engstelse
 • Panikkanfall
 • Økte bekymringer
 • Økende tretthet
 • Lavere selvtillit
 • Frustrasjon
 • Følelse av sinne

Kjennetegn på nedstemthet i overgangsalderen

Nedstemthet kan komme både i form av fysiske og psykiske symptomer. De fysiske symptomene kan være:5

 • Økt hjerterytme
 • Hjertebank
 • Føle seg kvalm og dårlig
 • Smerter i brystregionen
 • Hodepine
 • Overdreven svetting
 • Redusert appetitt
 • Generell svakhet

Behandling av humørsvingninger i overgangsalderen

 • Hormonbehandling (HRT): Østrogenbehandling er effektivt for å forbedre og stabilisere humøret. Østrogen og progesteron blir brukt i behandlingen av kvinner som har livmor. Kvinner uten livmor behandles kun med østrogen.6

 • Konvensjonell antidepressiva som serotoninholdige midler, er effektive i behandlingen av humørsvingninger.8

 • Ikke-farmakologisk behandling som avslapningsteknikker og trening er også anbefalt, da humørsvingninger i overgangsalderen påvirkes av psykososiale faktorer.8

 • Kilder

  1. Cohen LS, Soares CN, Vitonis AF, Otto MW, Harlow BL. Risk for new onset of depression during the menopausal transition the Harvard Study of Moods and Cycles. Arch Gen Psychiatry. 2006 Apr; 63:385-90.
  2. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Nelson DB. Associations of hormones and menopausal status with depressed mood in women with no history of depression. Arch Gen Psychiatry. 2006 Apr; 63:375-82.
  3. Deeks AA. Psychological aspects of menopause management. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab . 2003 Mar 1;17(1):17-31.
  4. Low mood and depression. NHS. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/low-mood-and-depression/. Accessed Nov 14, 2018.
  5. Mood changes and depression. RCOG. Available at: https://www.rcog.org.uk/en/patients/menopause/mood-changes-and-depression/. Accessed Nov 14, 2018.
  6. Sagsöz N, Oguztürk O, Bayram M, Kamaci M. Anxiety and depression before and after the menopause. Arch Gynecol Obstet. 2001 Jan 1;264:199-202.
  7. Menopause diagnosis and management. NICE. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ng23/chapter/Recommendations#managing-short-term-menopausal-symptoms. Accessed Nov 15, 2018.
  8. Cohen LS, Soares CN, Joffe H. Diagnosis and management of mood disorders during the menopausal transition. Am J Med. 2005 Dec 19;118(12B):93S-97S.

Behandling av overgangsplager

Behandling har som mål å lindre symptomer og forbedre livskvalitet. Les mer om Behandling.