Koagelblødning under menstruasjon

Blodlevring under menstruasjon?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Koagelblødning er helt normalt under menstruasjon. Koaglene kan variere i farge og størrelse. Likevel, større klumper kan indikere at lege bør kontaktes.2,4 Ulike faktorer som fysiske, hormonelle og kraftig menstruasjonsblødning kan føre til dannelse av blodklumper.2,4

Koagelblødning under menstruasjon er koagulert blod og livmorslimhinne som avstøtes under menstruasjon.

Dette er ikke som vanlig koagulert blod, med koagulasjonsfaktorer. Dersom en kvinne har kraftig koagelblødning under menstruasjon er det tegn på unormal blødning.1

Under menstruasjonen avstøtes livmorslimhinnen og antikoagulanter frigjøres og bidrar til å nedbryte blodkoagler og vev. I noen tilfeller produseres ikke tilstrekkelig mengde med antikoagulanter i forhold til blodvolumenet og det resulterer i at det dannes koagler.1, 2,3

Hva er normale og unormale koagler?

Koagler under menstruasjonen er ikke noe å bekymre seg for så lenge de er mindre enn en femkroning, forekommer sjeldent, er i begynnelsen av menstruasjonen, og har en lys eller mørk rødfarge.

Ved en unormal blødning er koaglene store og tilstede under hele menstruasjonsblødningen, og kan være grunn til å oppsøke lege.2

Kraftig menstruasjonsblødning med klumper

Kraftig menstruasjon eller kraftig uregelmessig blødning i menstruasjonssyklusen skyldes ulike fysiske og hormonelle endringer. Av og til er det kraftig menstruasjonsblødning med store koagler. Koaglene består av blod og vev fra livmorslimhinnen. Koaglene varierer i størrelse og farge, og det behøver ikke være unormalt. I noen tilfeller kan disse symptomene ha andre årsaker som bør utredes. Dersom man har kraftig menstruasjonsblødning med store koagler større enn en fem-kroning bør man kontakte legen.2,4

Koagulasjonsmekanismen er uhyre viktig (prosessen hvor blod størkner). Hvis koagulering skjer i utstrakt grad kreves medisinsk hjelp. Kraftig koagelblødning er også forbundet med betydelige menstruasjonssmerter, anemi (får lett blåmerker), ukontrollerte blødninger (flekker av blod på klær og laken).3,4

Underliggede årsaker til koagelblødning

Fysiske og hormonelle faktorer (endring i hormonnivå – østrogen og progesteron) og kraftig menstruasjonsblødninger, øker risikoen for koagelblødninger. Andre årsaker til koagelblødning kan være obstruksjon i livmoren, muskelknuter, endeometriose, adenomyose, kreftsvulster, hormonell ubalanse og spontanabort.

Ved unormal koagulasjon, kontakt lege slik at årsaken kan undersøkes.2,3

Menstruasjonssyklus

Menstruasjonssyklus er en månedlig syklus i de årene kvinnen er fruktbar. Les her for mer informasjon.

Menstruasjonssymptomer

Menstuasjonssyklus er assosiert med symptomer som kan påvirke livskvaliteten.
Les mer