Hva er den postmenopausale perioden?

Hva er den postmenopausale perioden?

Innholdet er godkjent av Viatris Medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk 20200210T000000

Den postmenopausale perioden kommer etter menopausen. Med dette følger det flere endringer i kvinnens liv som kan påvirke livskvaliteten. Kvinner i postmenopausen går gjennom mange hormonelle endringer og kan være i risikosonen for enkelte sykdommer. Å avdekke og behandle symptomer i et tidlig stadium av menopausen kan forbedre livskvaliteten.1,3

Den postemenopausale perioden er når kvinnen har stoppet å menstruere. Postmenopausen kan ikke fastsettes før menstruasjonen har uteblitt i 12 måneder.1-3

Hvor lenge varer overgangsalderen?

Overgangsalderen starter med endringene i menstruasjonssyklusen og hormonnivåene begynner å variere. I henhold til stadiene i reproduktiv aldring, starter de menopausale endringene med en endring i menstruasjonssyklus, og slutter med den siste menstruasjonen.3

Hva er tidlig/prematur menopause?

Dersom kvinnen kommer i overgangsalderen før fylte 40 år, kalles det prematur overgangsalder/menopause. Det kan skje som et resultat av et inngrep (fjerning av eggstokkene) eller at eggstokkene er skadet på grunn av medisinsk behandling.1

Hvilke hormonelle endringer skjer i den postmenopausale perioden?

Eggstokker og binyrer er hovedkilden til hormonproduksjon.

Rollen til eggstokkene og binyrene varierer i de ulike fasene i overgangsalderen. Binyrebarkhormonet Dehydroepiandrosteron (DHEA) er en kilde til kvinnelige kjønnshormoner. Det ses en reduksjon i DHEA og dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS), som er en medvirkende årsak til reduksjon av nivåene av østrogen og progesteron.3 I løpet av den postmenopausale perioden reduseres i stor grad nivåene av både østrogen og testosteron.3,4 Antall follikler i eggstokkene reduseres i løpet av livet. Litteraturen viser at den strukturelle og funksjonelle kvaliteten på eggene svekkes med økende reproduktiv alder.4

Hva er symptomene i postmenopausen?

De fleste vasomotoriske symptomene i starten av overgangsalderen som hetetokter, nattesvette, søvnproblemer, humørsvingninger, vektøkning og nedstemthet opphører etter menopausen. Likevel kan enkelte kvinner oppleve at disse symptomene varer lenger. De fleste har symptomer i 5 år, men hos ca 25% kan de vedvare i mer enn 5 år. Plager i skjede, urinveier som skyldes tørre og tynne/skjøre slimhinner er et annet symptom som hyppig oppleves postmenopausalt.4

Hvordan skal du takle endringene i den postmenopausale perioden?

Hormonelle endringer i løpet av overgangsalderen/ menopausen kan være assosiert med vektøkning. Vektøkning kan føre til nedstemthet. En sunn livsstil med sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan hjelpe med vektkontroll.1

Hormonbehandlingens rolle i postmenopausen

Hovedkomponentene i hormonbehandling er østrogen og progesteron.

Den internasjonale organisasjonen, The International Menopause Society (IMS), anbefaler en individuell og skreddersydd behandlingstilnærming for å opprettholde god helse i overgangsalderen, og bør inkludere livsstilsråd og informasjon om hormonbehandling. Kontinuerlig hormonbehandling er anbefalt for kvinner i postemenopausen. Det innebærer daglig tilskudd av østrogen, progesteron eller en kombinasjonsbehandling med disse, uten avbrudd.3,4

Postmenopausale kvinner har større risiko for hjerte-karsykdommer enn kvinner i tidlig overgangsalder, perimenopausen.5 Østrogenbehandling i postmenopausen reduserer sykelighet og dødelighet med 50% hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD). Behandlingen reduserer dødeligheten ved slag og øker overlevelsen ved en bypass-operasjon. Østrogen har positive effekter på lipidbalansen. Hormonet hjelper til med å redusere blodtrykket ved å frigi nitrogenoksid (NO) og prostasykliner som virker dilaterende på blodårer. Østrogen har også antioksidant-egenskaper.6-8

Østrogenbehandling hos postmenopausale kvinner reduserer tap av benmasse, og dermed forekomsten av beinbrudd. Den gunstige effekten av østrogen på skjelettet er knyttet til østrogenets evne til å redusere antall benspisende celler (osteoklaster) ved en prosess som kalles apoptose (programmert celledød).6

Ifølge organisasjonen, North American Menopause Society (NAMS), er hormonbehandling med østrogen og progesteron en effektiv forebygging av postmenopausal osteoporose og benbrudd.2

Studier har antydet at risikoen for brystkreft er lavere ved bruk av mikronisert progesteron eller dydrogesteron sammenlignet med syntetisk progesteron.1,9

Postmenopausale kvinner med diabetes responderer godt på østrogenbehandling. Østrogen holder blodsukkeret under kontroll og reduserer behovet for insulin. Bruk av østrogen hos kvinner i postmenopausen har vist å redusere forekomsten av type 2 diabetes.6 Studier antyder også at kombinasjonsbehandling med østrogen og progesteron reduserte antall tilfeller av diabetes type 2 med nær 40%, og ga lavere fastende blodsukkernivå og lavere HbA1c (langtidsblodsukker).2

 • Kilder

  1. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
  2. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause (New York, NY). 2017 Jul;24(7):728-753.
  3. Armeni E, Lambrinoudaki I, Ceausu I, et al. Maintaining postreproductive health: a care pathway from the European Menopause and Andropause Society (EMAS). Maturitas. 2016 Jul;89:63-72.
  4. National Institute on Ageing. US Department of Health and Human Services. Availableat: https://www.nia.nih.gov/health/what-menopause. Accessed on Oct 9, 2018.
  5. Dalal PK, Agarwal M. Postmenopausal syndrome. Indian J Psychiatry. 2015 Jul;57(Suppl 2):S222-32.
  6. Prelevic GM, Jacobs HS. Menopause and post-menopause. Baillieres Clin Endocrinol Metab. 1997 Jul;11(2):311-40.
  7. Dos Santos Mota MP, Gomes Moura IC, Marinho RM, Sternick EB, Almeida AM. Evaluation of cardiovascular risk in climacteric women: a cross-sectional study. J Midlife Health. 2018 Jul-Sep;9(3):123-9.
  8. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al; Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002 Jul;288(3):321-33.
  9. Rozenberg S, Vandromme J, Antoine C. Postmenopausal hormone therapy: risks and benefits. Nat Rev Endocrinol. 2013 Apr;9(4):216.

Naturprodukter ved menopause

Naturprodukter kan brukes til å behandle milde til moderate symptomer i overgangsalderen. Les her for mer informasjon.