Hva er den postmenopausale perioden?

Hva er den postmenopausale perioden?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Den postmenopausale perioden kommer etter menopausen. Med dette følger det flere endringer i kvinnens liv, som kan påvirke livskvaliteten. Kvinner i postmenopausen går gjennom mange hormonelle endringer, og kan være i risikosonen for enkelte sykdommer. Å avdekke og behandle symptomer i et tidlig stadium av menopausen, kan forbedre livskvaliteten.1,3

Den postemenopausale perioden er når kvinnen har stoppet å menstruere. Postmenopausen kan ikke fastsettes før menstruasjonen har uteblitt i 12 måneder.1-3

Hvor lenge varer overgangsalderen?

Overgangsalderen starter med endringene i menstruasjonssyklusen, og hormonnivåene begynner å variere. I henhold til stadiene i reproduktiv aldring, starter de menopausale endringene med en endring i menstruasjonssyklus, og slutter med den siste menstruasjonen.3

Hva er tidlig/prematur menopause?

Dersom kvinnen kommer i overgangsalderen før fylte 40 år, kalles det prematur overgangsalder/menopause. Det kan skje som et resultat av et inngrep (fjerning av eggstokkene), eller at eggstokkene er skadet på grunn av medisinsk behandling.1

Hvilke hormonelle endringer skjer i den postmenopausale perioden?

Eggstokker og binyrer er hovedkilden til hormonproduksjon.

Rollen til eggstokkene og binyrene varierer i de ulike fasene i overgangsalderen. Binyrebarkhormonet Dehydroepiandrosteron (DHEA) er en kilde til kvinnelige kjønnshormoner. Det ses en reduksjon i DHEA og dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS), som er en medvirkende årsak til reduksjon av nivåene av østrogen og progesteron.3 I løpet av den postmenopausale perioden reduseres i stor grad nivåene av både østrogen og testosteron.3,4 Antall follikler i eggstokkene reduseres i løpet av livet. Litteraturen viser at den strukturelle og funksjonelle kvaliteten på eggene svekkes med økende reproduktiv alder.4

Hva er symptomene i postmenopausen?

De fleste vasomotoriske symptomene i starten av overgangsalderen som hetetokter, nattesvette, søvnproblemer, humørsvingninger, vektøkning og nedstemthet opphører etter menopausen. Likevel kan enkelte kvinner oppleve at disse symptomene varer lenger. De fleste har symptomer i 5 år, men hos ca 25% kan de vedvare i mer enn 5 år. Plager i skjede, urinveier som skyldes tørre og tynne/skjøre slimhinner, er et annet symptom som hyppig oppleves postmenopausalt.4

  • Kilder

    1. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
    2. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause (New York, NY). 2017 Jul;24(7):728-753.
    3. Armeni E, Lambrinoudaki I, Ceausu I, et al. Maintaining postreproductive health: a care pathway from the European Menopause and Andropause Society (EMAS). Maturitas. 2016 Jul;89:63-72.
    4. National Institute on Ageing. US Department of Health and Human Services. Availableat: https://www.nia.nih.gov/health/what-menopause. Accessed on Oct 9, 2018.

Naturprodukter ved menopause

Naturprodukter kan brukes til å behandle milde til moderate symptomer i overgangsalderen. Les her for mer informasjon.