Symptomer på overgangsalder

Hva er symptomene på overgansalder?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Menopause markerer opphør av menstruasjon hos kvinner mellom 45 og 55 år. De fleste kvinner har symptomer – overgangsplager rundt menopausen. De kan variere fra kvinne til kvinne.

Overgangsalder og menopause er en naturlig del av en kvinnes aldring. Den starter normalt når kvinnen er mellom 45 og 55 år. Tidlig menopause kan oppstå i 30-årene og er relatert til andre underliggende medisinske tilstander.1-4

Menopause er når menstruasjonen har uteblitt i mer enn 12 måneder. Symptomene kan komme måneder og år før den faktiske menopausen, og er et resultat av ulike hormonendringer som skjer i kvinnekroppen før menopausen.1-4

Hvorfor skal man vite om symptomene på overgangsalder og menopause?

Det er mange symptomer på overgangsalder, og bevissthet rundt disse vil hjelpe kvinnen til å forstå hva som skjer i kroppen i overgangsalder istedenfor å være bekymret.

Vanlige symptomer på overgangsalder

Overgangsalder er en lang reise i en kvinnes liv. Å være bevisst på symptomene vil hjelpe henne til å forstå når hun er menopausal.1-4

Noen av de viktigste symptomene på menopause er: 1-4

Endring i menstruasjonssyklus

Uregelmessig menstruasjon er det første og vanligste tidlige tegnet på overgangsalder og menopause. Menstruasjonen kan komme i intervaller på to til tre måneder, opptil seks måneder. Noen kvinner blør minimalt eller ingenting i enkelte perioder, og endringer på varigheten av menstruasjonen kan også endre seg.1-4

Hetetokter

Hetetokter er det nest vanligste tidlige symptomet på overgangsalder og menopause. Man føler seg plutselig varm og hjerterytmen øker. Den plutselige varmen kan etterfølges av et plutselig fall i temperaturen, som gjør at kroppen blir kald.1-4

Nattsvette

Nattsvette er hetetokter som kommer om natten. Hetetoktene kan vare i noen minutter og kan være milde eller kraftige. Noen kvinner i overgangsalderen kan oppleve dette i dager eller måneder, mens andre ikke har disse symptomene i det hele tatt.1-4

Søvnproblemer

Mange kvinner i overgangsalderen har problemer med å få sammenhengende søvn, noe som fører til utmattelse og irritasjon. Dette kan også skyldes nattsvette. Selv om søvnproblemer kan ha flere årsaker, kan en kvinne i 40-årene erfare dette som et symptom på menopause.1-4

Humørsvingninger

I løpet av overgangsalderen, gjennomgår en kvinne mange hormonendringer som kan føre til humørsvingninger og angst. Dersom kvinnen har hatt en depresjon tidligere i livet, kan symptomene bli verre i overgangsalderen.1-4

Vektøkning

I løpet av overgangsalderen gjennomgår kvinnen også mange fysiske endringer. Kvinner legger gjerne lettere på seg. og noen kvinner opplever også at skjelett og muskler svekkes .1-4

Er symptomene like hos alle kvinner?

Nei. Symptomene er forskjellig fra kvinne til kvinne. Overgangsalder er assosiert med mange endringer i kvinnekroppen. Både miljø og genetiske faktorer spiller en rolle. Noen får symptomer tidligere enn andre. Det vanligste symptomet på menopause er uregelmessig menstruasjon, med lengre intervall mellom to menstruasjonssykluser.1-4

Behandling av overgangsplager

Behandling har som mål å lindre symptomer og forbedre livskvalitet. Les mer om Behandling