Hva er menstruasjon?

Hva er egentlig menstruasjon?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Menstruasjon er blødning fra slimhinnen i livmoren, som utstøtes fra skjeden.1 Den har en månedlig syklus og starter i puberteten og slutter i menopausen. I gjennomsnitt kommer menstruasjonen hver 28. til 30. dag i fruktbar alder, og blødningen varer i fire til fem dager.1

Kvinner i fruktbar alder har månedlig endringer i nivået av utskillelse av de kvinnelige kjønnshormonene og det påvirker eggstokkene og livmorslimhinnen.1 Syklusen kalles menstruasjonssyklus  med en gjennomsnittlig varighet på 28 dager.1 Den starter med avstøtning av slimhinnen i livmoren som fører til blødningen som vi kjenner som menstruasjon.1

Menstruasjon - alle kvinner har det

Normal menstruasjon

Menstruasjonen starter i puberteten, rundt 11 – 13 årsalderen, og kommer månedlig helt til menopausen inntrer i 45 til 55 årsalderen, tidspunktet når menstruasjonen opphører.2 Fra første menstruasjon (menarche) frem til menopausen skjer de rytmiske endringene hver måned grunnet endringer i hormonnivået.2 Første dag med menstruasjon er den første dag i syklusen.2 En kvinne med normal menstruasjon får en blødning fra livmoren som kommer ut fra skjeden. Den varer normalt i fire til fem dager.2 Normalt bruker en kvinne tre til seks bind eller tamponger per dag.3

Hvorfor får man menstruasjon?

Kvinner har hver måned rytmiske endringer i nivåene av kjønnshormoner som produseres i eggstokkene.1 Dette er årsaken til at egg modnes og at det oppstår eggløsning i eggstokkene rundt den 14. dagen i syklusen.1 Livmoren begynner å forberede seg til å ta imot et befruktet egg ved å øke tykkelsen på livmorslimhinnen, dersom egget befruktes av sæd.2 Imidlertid, hvis befruktning ikke skjer, utstøtes det overflødige vevet ut gjennom skjeden.2 Det er det vi kaller menstruasjon.1,2

Uregelmessig menstruasjon

I ungdomsårene er syklusen som regel uregelmessig de tre første årene etter første menstruasjon, før den blir så stabil som man ser hos voksne.3 Hvis man får uregelmessig menstruasjon etter denne perioden, kan det være underliggende årsaker som bør undersøkes og behandles.4 Noen av uregelmessighetene som kan oppstå er kraftige blødninger, smerter, blødning mellom syklusene, blødning etter 35 dager, blødning før 21 dager, ingen menstruasjon eller lite blødning.4

Bind, tamponger og gjenbrukskopp

Det er vanlig å bruke bind og tamponger under menstruasjonen. I noen lavinntektsland brukes stoffbiter eller klut. Menskopp er en gjenbrukskopp som settes inn i vagina. Den samler opp blod, tømmes, vaskes og brukes på nytt. Den har levetid på opptil fem år.5

 • Kilder

  1. Guyton and Hall. Textbook of medical physiology. 13th ed. USA: Elsevier; 2016. p. 1046-7.
  2. Sembulingam K, Sembulingam P. Essentials of medical physiology. 6th ed. India: Jaypee Publishers; 2012. p. 485-6.
  3. American Academy of Pediatrics, Committee on Adolescence, American College of Obstetricians and Gynecologists and Committee on Adolescent Health Care Diaz A, Laufer MR, Breech LL. Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. Pediatrics. 2006 Nov;118:2245.
  4. Deligeoroglou E, Karountzos V. Abnormal uterine bleeding including coagulopathies and other menstrual disorders. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017 Oct;48:51-61.
  5. Beksinska ME, Smit J, Greener R et al. Acceptability and performance of the menstrual cup in South Africa: a randomized crossover trial comparing the menstrual cup to tampons or sanitary pads. J Womens Health. 2015 Feb;24(2):151-8.

Menstruasjon

Menstruasjonssmerter er krampelignende smerter i underlivet. Les mer