Menstruasjonssyklus

Hva er menstruasjonssyklusen?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Menstruasjonssyklus er karakterisert av de sykliske endringene som skjer hver måned hos kvinner i fruktbar alder. Menstruasjonssyklusen varer normalt i 28 til 30 dager. Den kommer av sykliske svingninger av kvinnelige kjønnshormonene som fører til endringer i underlivet.

Menstruasjonssyklus, også kalt periodisk syklus, starter som regel i 11 til 14 års-alderen. Ved denne alderen kommer jenter i puberteten.

Den første menstruasjonen også kalt menarche, er den første månedlige avstøtningen av slimhinnen og blod fra livmoren. Dette er det vi kjenner som menstruasjon. Menstruasjonssyklusen fortsetter hver måned til man blir 45 til 55 år og kvinnen kommer i overgangsalderen, og menstruasjonen opphører.1,2,3

Endringer i løpet av menstruasjonssyklusen

Første menstruasjonsdag regnes som første dag i syklus. Under menstruasjonen vil rester av slimhinnen i livmoren utstøtes fra skjeden sammen med blod. Menstruasjonen varer normalt i tre til fem dager. Etter dette vil slimhinnen i livmoren gradvis bygges opp og gjøre seg klar for å ta imot et befruktet egg, dersom det skjer en befruktning. Samtidig skjer det endringer i eggstokkene. Cirka 14 dager inn i menstruasjonssyklusen frigis et egg fra eggstokkene - eggløsning. Dersom egget blir befruktet av en sædcelle, blir dette starten på et embryo. Dersom befruktning ikke skjer, vil egget gradvis brytes ned og slimhinnen fra livmoren blir avstøtt, en prosess som markerer starten på en ny menstruasjonssyklus. Disse månedlige syklusene fortsetter så lenge kvinnen er i fruktbar alder.1,2

Fysiske og psykiske symptomer i løpet av menstruasjonssyklusen

Noen dager før menstruasjonen er det vanlig med flere tydelige symptomer. Det kan være fysiske endringer som tretthet, ømme bryster eller vondt i kroppen, samt følelsesmessige endringer som irritabilitet, humørsvingninger og tristhet. Disse forandringer er forbigående, og forsvinner som oftest etter blødningen.4 Kroppstemperaturen øker med 0,3 til 0,5 °C etter eggløsning.2

Hvordan livsstil påvirker menstruasjonssyklusen

Menstruasjonssyklusen avhenger av kroppsvekt, og både overvekt og for lav kroppsvekt kan påvirke den normale menstruasjonssyklusen. Røyking og alkohol påvirker hormonnivåene og kan forstyrre menstruasjonssyklusen,5,6 Det er viktig å ha en sunn livsstil for å opprettholde en normal menstruasjonssyklus.5,6

 • Kilder

  1. Guyton and Hall. Textbook of medical physiology. 13th ed. USA: Elsevier; 2016. p. 1046-7.
  2. Sembulingam K, Sembulingam P. Essentials of medical physiology 6th ed. India: Jaypee Publishers; 2012. p. 485-6.
  3. American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence, American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Adolescent Health Care, Diaz A, Laufer MR, Breech LL. Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. Pediatrics. 2006 Nov;118;2245.
  4. Ryu A, Kim TH. Premenstrual syndrome: a mini review. Maturitas. 2015 Dec 1;82(4):436-40.
  5. Hornsby PP, Wilcox AJ, Weinberg CR. Cigarette smoking and disturbance of menstrual function. Epidemiology. 1998 Mar;9(2):193-8.
  6. Liu Y, Gold EB, Lasley BL, Johnson WO. Factors affecting menstrual cycle characteristics. Am J Epidemiol. 2004 Jul;160(2):131-40.

Menstruasjonssymptomer

Menstuasjonssyklus er assosiert med symptomer som kan påvirke livskvaliteten.
Les mer