Når brukes naturprodukter mot symptomer ved menopause?

Kan naturprodukter kan brukes til behandling overgangsalderen?

Innholdet er godkjent av Viatris medisinske stab og gjennomlest og korrigert på norsk av: Inger Øverlie, Dr.Med., Spesialist i Gynekologi og Obstetrikk

Naturprodukter kan brukes til å lindre milde til moderate symptomer ved menopause. De kan også anbefales til kvinner der hormonbehandling er kontraindisert, eller til kvinner som ikke ønsker å bruke hormoner. Denne type behandling bør kun brukes i samråd med legen.1

Hormonbehandling er den vanligste behandlingen mot overgangsplager.1,2 Hormonbehandling er ikke indisert hos alle kvinner. Noen kvinner ønsker heller ikke hormonbehandling. For disse kvinnene kan fyto-østrogener være et alternativ for å lindre milde til moderate symptomer.3

Hva er fyto-østrogener?

Forbindelser som har kjemisk likhet med hormonet 17β-østradiol kalles fyto-østrogener, for eksempel isoflavoner og lignaner. isoflavoner finnes i soyabønner og kudzu-rot, mens lignaner finnes i linfrø. Fyto-østrogen finnes også i frukt, grønnsaker og helkorn.4-6

Er det trygt å bruke naturprodukter i menopausen?

Den Europeiske myndighet for legemiddeltrygghet (EFSA) har konkludert med at isoflavoner er ufarlig for kvinner i menopausen.6 Grunnet mindre effekt av fyto-østrogener sammenlignet med naturlige og syntetiske østrogener er risikoen for bivirkninger tilsvarende lavere.5

Fordeler med fyto-østrogen

Studier tyder på at isoflavoner fra soyabønner kan redusere hyppigheten og alvorlighetsgraden av hetetokter.4

Isoflavoner virker på samme måte som humant og syntetisk østrogen. Effekten er noe svakere enn naturlig og syntetisk østrogen, men kan være virksom ved milde og moderate overgangsplager.

Isoflavoner fra soya kan fremme mineralisering av ben samt bremse nedbrytning av benmasse, og på denne måten redusere risikoen for benskjørhet. Bruken av isoflavoner fra soya kan også forebygge hjerteinfarkt og hjerte- karsykdommer. Videre kan de redusere kolesterol i blodet ved å hemme opptaket av det dårlige kolesterolet, LDL, fra leveren.3,5,8

 • Kilder

  1. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
  2. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause (New York, NY). 2017 Jul;24(7):728-753.
  3. Armeni E, Lambrinoudaki I, Ceausu I, et al. Maintaining postreproductive health: a care pathway from the European Menopause and Andropause Society (EMAS). Maturitas 2016; 89:63-72.
  4. Mintziori G, Lambrinoudaki I, Goulis DG et al. EMAS position statement: Non-hormonal management of menopausal vasomotor symptoms. Maturitas. 2015 Jul;81(3):410-3.
  5. Agosta C, Atlante M, Benvenuti C. Randomized controlled study on clinical efficacy of isoflavones plus Lactobacillus sporogenes, associated or not with a natural anxiolytic agent in menopause. Minerva Ginecol. 2011 Feb;63(1):11-7.
  6. Isoflavones in food supplements for post-menopausal women: no evidence of harm. EFSA. Available at: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151021. Accessed on 12 December, 2018.
  7. EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS). Risk assessment for peri‐and post‐menopausal women taking food supplements containing isolated isoflavones. EFSA Journal. 2015 Oct;13(10):4246.
  8. Consensus Opinion. The role of isoflavones in menopausal health: Consensus opinion of the North American Menopause Society. Menopause. 2000;7:215-29.
  9. Leo VD, Monti M, Cappelli V and Mucci M. Clinical Activity of the Combination of Isoflavones, Agnus Castus and Magnolia (Estromineral Serena Plus) in the Menopause. Womens Health & Gynecol. 2017 Jan; 3(1):057.

Kosthold i overgangsalderen

Kosthold spiller en viktig rolle for å redusere symptomer i overgangsalderen. Les mer om kosthold her.