Sviktet eller glemte du prevensjonen?

Ung kvinne som sitter på en stol og ser mot deg

 

 

 

 

Angrepillen kan være løsningen for deg. Artikkelen nedenfor er til for å gi deg sikker og trygg informasjon om hva du kan gjøre når man er redd for å ha blitt gravid etter at man har hatt ubeskyttet sex eller at prevensjonen som ble brukt sviktet. Her finner du litt om hva angrepillen er og hvordan den fungerer.

Husk at du alltid kan kontakte fastlege, helsestasjon og farmasøyter om du fortsatt har spørsmål.

Angrepillen i Norge3,6,7

I 1995 ble den første reseptbelagte nødprevensjonen, også kalt angrepille, godkjent i Norge. I oktober 2000 ble virkestoffet levonorgestrel lansert som et reseptfritt alternativ på apotek. Siden den gang har det vært en økning i salg av nødprevensjon6. Nødprevensjon med virkestoffet ulipristal, som har en lenger virketid enn levonorgestrel, er også blitt tilgjengelig for reseptfritt salg i Norge.3

Flere studier viser god effekt av godkjent nødprevensjon7. På bakgrunn av dette ser man en nedgang i uønskede svangerskap 7.

Prevensjon og angrepille1,9,11

Prevensjon kan enten brukes fast, i form av eksempelvis p-piller, spiral eller p-stav, eller under et samleie med kondom eller pessar. Det har vært et behov for et prevensjonsmiddel som kan brukes i etterkant av et samleie, derav angrepillen.1

Man tror at angrepillens virkning skyldes at eggløsningen hemmes eller utsettes og at det ikke skjer en befruktning. Dersom du har blitt gravid, kan du ikke forvente effekt av angrepillen. Angrepillen er med andre ord ikke en abortpille.1

Sikkerheten for å ikke bli gravid reduseres jo lenger tid det tar mellom samleie og tablettinntak. Dersom neste mens er unormal, eller kommer mer enn fem dager forsinket, bør du for sikkerhets skyld ta en svangerskapstest for å utelukke at du er gravid.1

Angrepillen har best effekt når den tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie. Husk at du skal ta angrepillen innen det har gått 72-120 timer avhengig av hvilket nødprevensjonspreparat du velger. Det finnes flere typer angrepiller hvor alle er reseptfrie og kan kjøpes på apoteket.1

Hvis man tar nødprevensjon og starter opp med p-pille-bruk rett etterpå, risikerer man å ødelegge effekten av nødprevensjonen10. Det er derfor viktig at du ikke bruker prevensjon med hormoner de første 5 dagene etter at du har tatt angrepillen

Angrepillen kan redusere effekten av andre typer hormonell prevensjon. Dersom du bruker p-piller, minipiller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, bør du først lese om ditt prevensjonsmiddel før du tar angrepillen.9

Dersom du har hormonspiral eller bruker p-stav, skal du ikke bruke angrepille.9

Angrepille med virkestoffet ulipristal skal bare brukes én gang per menssyklus. Dersom du allerede har brukt angrepille med virkestoffet ulipristral for mindre enn 4 uker siden, og trenger ny angrepille bør du snakke med helsepersonell der du bor.11

Virkestoffet levonorgestrel virker inntil tre døgn etter ubeskyttet samleie. For virkestoffet ulipristal er det vist at denne tidsfristen kan skyves helt til fem dager. For begge virkestoffene gjelder det at effekten reduseres betydelig dersom man ikke tar virkestoffene innenfor tidsrammen1.

Etter at du har tatt angrepillen, og før du får neste menstruasjon, bør du beskytte deg med et kondom hver gang du har samleie.1

Angrepille kan benyttes som nødprevensjon etter ett enkelt ubeskyttet samleie. Et minst like godt alternativ er innsetting av spiral innen fem døgn.1

FEMKE8

Femke® er en nødprevensjon som brukes for å unngå graviditet etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Femke® inneholder et virkestoff som heter ulipristalacetat, som virker ved å endre aktiviteten til det naturlige hormonet progesteron, som er nødvendig for å få eggløsning. Femke® hindrer eggløsningen.8

Femke® skal kun brukes sporadisk og egner seg ikke som fast prevensjon.8 Snakk med fastlege eller helsestasjon for å finne riktig prevensjonsmiddel til deg.

Nødprevensjon er ikke effektiv i alle tilfeller. Av 100 kvinner som tar dette legemidlet, vil ca. 2 bli gravide. Hvis du allerede er gravid, vil ikke Femke® avbryte graviditeten.8

Behandlingen består av 1 tablett som skal tas så raskt som mulig, men ikke senere enn 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen. Ved forsinket menstruasjonen eller ved symptomer på graviditet, skal graviditet være avkreftet før inntak. Hvis oppkast innen 3 timer etter inntak, bør ny tablett tas.8

Femke® (ulipristal) er et reseptfritt legemiddel som brukes for å hindre graviditet. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.8

 • Når er det riktig å ta angrepillen?1

  Angrepillen skal tas så raskt som mulig etter et ubeskyttet samleie, for eksempel hvis kondomet sprekker eller glir av, for å unngå graviditet.

  Det er ingen grunn til å la være å bruke angrepille selv om samleiet fant sted langt unna eggløsningstidspunktet, pillen gjør ingen skade. Metoden forhindrer befruktning av et egg og er med andre ord ikke en abortpille. Det er ingen grunn til å tro at angrepillen kan føre til fosterskade dersom du allerede var gravid før samleiet.1

 • Hvor effektiv er angrepillen?1

  Det er vanskelig å si hvor effektivt angrepillen er. Du har størst mulighet for å bli gravid i fem til seks dager i hver menstruasjonssyklus. Sjansen for å bli gravid er størst på eggløsningsdagen - cirka 30 prosent - og den avtar i dagene etter dette. Man tror at en til to prosent av kvinner som har brukt angrepille etter samleiet, blir gravide.1

 • Bivirkninger av angrepillen1

  Du kan oppleve kvalme og brekninger på grunn av at angrepillen har høy dose av hormoner som man tar over kort tid, men dette kan unngås om du tar kvalmestillende samtidig. Menstruasjon er vanligvis normal etter bruk av angrepillen, men den kan være litt uregelmessig. Det er vanlig at den første menstruasjonen etter bruk av angrepille kommer en til tre dager senere enn vanlig. Man har ikke sett alvorlige bivirkninger av å ta angrepillen. Dersom du likevel blir gravid er det ikke funnet noen tegn til behandlingen har skadet fosteret.1

 • Hvor får jeg tak i angrepillen?2

  Angrepillen kan selges både på apotek og i butikker. I butikkene er aldersgrensen for salg av angrepillen og alle andre medisiner 18 år. I apotekene er det ingen aldersgrense for salg av angrepillen.2

  Helsesykepleiere og legevakten kan også være behjelpelig med å skaffe angrepille.2

  Tilgjengelige angrepiller i Norge inneholder enten virkestoffet levonorgestrel eller ulipristal og er reseptfrie.

Naturprodukter ved menopause

Naturprodukter kan brukes til å behandle milde til moderate symptomer i overgangsalderen. Les her for mer informasjon.